лихвен риск

Дилъри

Свържете се с нас за съдействие

Връзка с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“

 

Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 80 10 862

Калина Мейс – Ръководител отдел Валутна търговия, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 232

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364

Октай Хасанов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 236

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Христо Сугарев - Ръководител отдел Управление на активи, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 234

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати