Документарно инкасо

  • Инкасо по износа - Международен начин на разплащане, иницииран от износителя, който представя документи (търговски или финансови) в обслужващата го банка с инструкции документите да бъдат изпратени на банката на купувача и освободени срещу заплащане от купувача.
  • Инкасо по вноса – Авизиране на клиенти на банката на получени документи на инкасо от банки кореспонденти или директно от фирми. Извършване на плащания по получени документи на инкасо.

Банката предлага на клиентите си всички форми на международни разплащания