Внасяне и теглене на парични наличности в различни валути и услуги, свързани с обработка на клиентско инкасо. Банка ДСК  предоставя възможност за внасяне и теглене на парични наличности в брой в следните основни валути: лева (BGN), евро (EUR), щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF).

Инкасови услуги (инкасо) – Инкасиране и транспорт на парични средства и ценни пратки, осъществявани чрез ДСК Транс Секюрити ЕООД – за подробности - http://www.dsktranssecurity.bg/