Внасяне и теглене на парични наличности в различни валути и услуги, свързани с обработка на клиентско инкасо. Банка ДСК  предоставя възможност за внасяне и теглене на парични наличности в брой в следните основни валути: лева (BGN), евро (EUR), щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF).

Инкасови услуги (инкасо) – Инкасиране и транспорт на парични средства и ценни пратки, осъществявани чрез ДСК Транс Секюрити ЕООД – за подробности - http://www.dsktranssecurity.bg/

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5