Банка ДСК предлага разплащания в лева и валута.

 • Преводи в лева: Банката обработва наредените преводи в момента на тяхното получаване в банката и ги изпълнява в най-близката възможна сесия на БИСЕРА 6, съответно в рамките на 1 час за преводи през RINGS. Банката участва в 3 платежни сесии на БИСЕРА 6 в рамките на деня.
 • Преводи във валута: Изходящи преводи – Банката изпълнява наредените до 13 часа валутни преводи в евро и щатски долари, с вальор текущия работен ден. Като директен член на платежната система Таргет 2 за сетълмент на плащания в евро в реално време, Банка ДСК предлага  на своите клиенти експресни преводи в евро за банки от ЕИП, с незабавно кредитиране на банката на получателя.
 • Входящи преводи – Банката заверява сметките на своите клиенти с вальора на кредитиране на кореспондентската сметка на Банката, незабавно след получаване на необходимите платежни съобщения.

OTP Express
“Банка ДСК” ЕАД извършва експресни плащания между своите клиенти и клиентите на всички банки от групата OTP, без допълнително заплащане на таксата за експресен превод. Услугата OTP Express се предлага за валутни преводи в ЕUR, USD, HUF,  RON и PLN, като обхваща всички входящи и изходящи преводи между банките от групата OTP:

 • OTP Bank Hungary, Budapest
 • OTP Bankа Slovensko, Bratislava
 • OTP Banka Srbija, Novi Sad
 • OTP Banka Hrvatska, Zadar
 • Crnogorska Komercijalna Banka, Podgorica
 • OTP Bankа Romania, Bucarest
 • OTP Bank Ukraina, Kiev
 • Investsberbank, Moskow

Независимо от размера на плащанията, преводите със спешен вальор в рамките на групата OTP, се заверяват в деня на тяхното нареждане.