Банка ДСК предлага откриването на различни видове разплащателни сметки на своите корпоративни клиенти в лева, евро, щатски долари и други валути:

 • Стандартна разплащателна сметка
 • Разплащателна сметка на застрахователни брокери
 • Доверителна /ESCROW/ сметка
 • Особени сметки
 • Ликвидационни сметки
 • Привлечени средства със специално предназначение
 • Сметки на администратори на публични вземания и на разпоредители с бюджетни кредити
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5