• Кредити за финансиране на оборотните нужди (сезонни разходи) на земеделски производители  и стопани срещу залог на субсидии

- Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания

- Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии

  • Инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя и техника.
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5