• Кредити за финансиране на оборотните нужди (сезонни разходи) на земеделски производители  и стопани срещу залог на субсидии

- Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания

- Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии

  • Инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя и техника.