Банка ДСК е една от най-големите банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Обмяната на валута представлява прехвърляне на парични средства на клиент по разплащателните му сметки от една валута в друга. Прехвърлянето може да бъде направено във всеки клон на банката или онлайн през платформата ДСК Директ или Мултикеш.

Клиентите могат да се възползват от предимството да договорят по-добър курс за обмяна с валутните дилъри на посочените на сайта телефони за суми над 10 000 BGN. Валутите, за които могат да бъдат договаряни преференциални курсове са:
EUR, BGN, USD, CHF, GBP, CAD, SEK, HUF, RON, JPY, RUB, TRY, RSD, PLN.

Електронна платформа за валутна търговия ДСК Трейдър

Банка ДСК предлага на своите клиенти възможност да се възползват от платформата за валутна търговия ДСК Трейдър, предоставяща възможност за следене на валутните курсове и сключване на сделки в реално време.

  • Котировки в реално време
  • Фиксирани спредове за търговия
  • Богат избор от валутни двойки
  • Лесна и удобна за работа
  • Без такси и комисиони

Контакти:
Дирекция „Продажби на основни трежъри продукти“
Стоян Георгиев: +359 2 93 91 130
Павел Годунко: +359 2 93 91 364
Ивелин Иванов: +359 2 93 91 365

Калина Янкова: +359 2 93 91 133