Дирекция „Продажби на трежъри продукти“:

Деян Манковски - Директор на Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862

Стоян Георгиев - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391130

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“  – 02 9391365

Христо Сугарев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391133

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391126

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391364

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5