Стоян Георгиев, директор на Дирекция Трежъри продажби – 02/93 91 130

Павел Годунко, ръководител отдел Валутна търговия, Дирекция Трежъри продажби – 02/93 91 364

Ивелин Иванов, брокер, Дирекция Трежъри продажби – 02/93 91 365

Калина Янкова, Дирекция Трежъри продажби – 02/ 93 91 133

Величко Димов, дилър, Дирекция Продажба на деривативни трежъри продукти – 02/93 91 126