Банка ДСК ЕАД предлага  попечителски услуги, които  включват :

  • съхранение на финансови инструменти, респективно водене на регистър на безналични финансови инструменти в депозитарна институция (местна или чуждестранна);
  • транзакции с финансови инструменти по нареждане на клиенти;
  • получаване на текущ доход по финансови инструменти (дивиденти, купонни плащания и др.), държани за сметка на клиенти;
  • корпоративни събития: сливане, придобиване, разделяне, разпределяне на дивидент под формата на разпределяне на допълнителни (безплатни) акции, сплит, увеличаване на капитала на дружество чрез права или чрез разпределяне на допълнителни акции и др.

Банка ДСК изпълнява и функцията на банка - попечител на пенсионни фондове и банка - депозитар на дружества със специална инвестиционна цел.

Отдел „Попечителски услуги“ :

Павлин Борисов – (+359-2) 93 91 361

Миглена Партенева– (+359-2) 93 91 366

  
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам