Валутни сделки:

  • Банка ДСК ЕАД извършва всички видове сделки на FX пазарите с вальор – TOD, TOM, SPOT, FW и SWAP
  • За удобство на клиентите „Банка ДСК” ЕАД гарантира обмяна на валута при пазарни условия, с възможност за директно договаряне с дилърите на банката за суми над 10 000 лв.

Срочни сделки

Банка ДСК ЕАД предлага на клиентите си възможност за хеджиране на валутния риск чрез следните продукти:

Форуърд (FWD) - Финансов продукт за фиксиране на валутен курс в бъдещ момент
Гъвкав / плаващ Форуърд (Flexible FWD) - Форуърд с възможност за частични плащания по изпълнението му в периода до изтичането му.

Валутна опция - Европейски стил (FX Option European Style)- Plain Vanilla Option - Финансов продукт, даващ възможност за обмяна на валута на определена бъдеща дата при предварително договорен валутен курс.

Валутна опция - Американски стил (FX Option American Style) - Финансов продукт, даващ възможност за обмяна на валута на определена бъдеща дата при предварително договорен валутен курс, с възможност за частични плащания по изпълнението му в периода до изтичането му

Валутен суап (FX SWAP) - Финансов продукт, даващ възможност за размяна на сума от един вид валута в друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс.

Лихвен суап - Финансов инструмент за управление на лихвения риск, подходящ за клиенти, които имат задължения с плаваща лихва базирана на референтен лихвен процент /Libor, Euribor/. Лихвеният суап дава възможност за защита от неблагоприятно изменение на референтните лихвени проценти чрез замяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам