MasterCard Business Space/Visa Business Space

Във връзка със специфичните изисквания и потребности на своите бизнес клиенти Банка ДСК създаде картите Visa Business Space и MasterCard Business Space, които се издават в лева, евро и долари.

Можете да издадете бизнес дебитни карти по фирмената си сметка, които  ползват  цялата наличност по сметката или предплатена карта по специална „картова сметка”. Наличността по картовата сметка определяте Вие. Можете по всяко време да заредите картовата сметка с желана от Вас сума от фирмената си сметка и когато прецените да я прехвърлите обратно.

Вашите предимства

 • Картите се издават в 3 валути – лева, евро и щатски долари
 • Можете да ползвате както средствата по фирмената сметка, така и средствата по договорен с Банката кредит-овърдрафт
 • Можете да издавате допълнителни карти освен по основната фирмена сметка и по специални картови сметки. Когато издавате карта по картова сметка, Вие можете да изберете най-удобната за Вас валута без значение от валутата на фирмената Ви сметка
 • Можете да плащате стоки и услуги на ПОС при търговец в страната и чужбина без такса
 • Можете да правите резервация, плащате хотел или рент-а кар
 • Можете да плащате стоки и услуги в Интернет без такса
 • Можете да теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина
 • Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Cash back
 • Можете да плащате комунални услуги на банкомат

Колко ще ми струват?

 • Издаване на карта MasterCard Business Space/Visa Business Space - безплатно
 • Преиздаване на карта MasterCard Business Space/Visa Business Space при изтичане срока на валидност - безплатно
 • Месечна такса за основна карта – 2 лв.
 • Месечна такса за допълнителна карта - 2 лв.

Какво трябва да направя?

Ако сте упълномощен представител на фирмата, посетете обслужващия Ви клон на Банка ДСК и подайте искане за карта MasterCard Business Space/Visa Business Space.
 

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по

Общи условия

Максимална стойност за

договаряне на индивидуални лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

24-часов лимит за плащане при търговец

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойност