Visa Business Electron

Бизнес дебитните карти Visa Business Electron на Банка ДСК се издават в лева, евро и щатски долари. Те Ви дават възможност да оперирате със средствата по фирмената сметка по всяко време на денонощието, без да се налага да посещавате банков клон.

Бизнес дебитните карти Visa Business Electron на Банка ДСК се издават в лева, евро и щатски долари. Те Ви дават възможност да оперирате със средствата по фирмената сметка по всяко време на денонощието, без да се налага да посещавате банков клон. Освен това средствата по сметката ще бъдат на Ваше разположение за финансови операции извън страната, както и по Интернет, което разширява перспективите пред Вашия бизнес.

Вашите предимства

 • Картите се издават в три валути – лева, евро и щатски долари
 • Можете да ползвате както средствата по фирмената сметка, така и средствата по договорен с Банката кредит-овърдрафт
 • Можете да издадете допълнителни карти на служители на Вашата фирма
 • Можете да плащате стоки и услуги на ПОС при търговец в страната и чужбина без такса
 • С карта Visa Business Electron можете да плащате стоки и услуги без такса във всички Интернет сайтове, които приемат  плащания с дебитни карти Visa Electron
 • Можете да теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина
 • Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата Cash back
 • Можете да плащате комунални услуги на банкомат

Колко ще  ми струват?

 • Издаване на бизнес дебитна карта Visa Business Electron – безплатно
 • Преиздаване на дебитна карта Visa Business Electron при изтичане на срока на валидност – безплатно
 • Месечна такса за основна карта – 2 лв.
 • Месечна такса за допълнителна карта – 1 лев

Какво трябва да направя?


Ако сте упълномощен представител на фирмата, посетете обслужващия Ви клон на Банка ДСК и подайте искане за бизнес дебитна карта Visa Business Electron.
 

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по

Общи условия

Максимална стойност за

договаряне на индивидуални лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

24-часов лимит за плащане при търговец

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

9000 лева/валутна равностойност

25000 лева/валутна равностойност

Полезно

Други дебитни карти

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати