бизнес пакети

Бизнес пакети


037

ДСК Нов бизнес Класик

(преустановяване на 25.11.2021 г.)

За кого е подходящ?

За микропредприятия и обществени организации

Преференциални услуги:

 • 1 разплащателна сметка в лева - без такса за откриване и месечно обслужване;

 • До 2 дебитни карти - без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

 • Внасяне на суми на АТМ терминал на Банка ДСК – без такса

Месечна такса за ползване 10 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 110 лв.


037

ДСК Агро бизнес

(преустановяване на 25.11.2021 г.)

За кого е подходящ?

Подходящ за земеделски производители и стопани, регистрирани по Търговския закон или регистрирани в регистър Булстат.

Преференции

 • 1 разплащателна сметка без такси за откриване и месечно обслужване

 • 1 дебитна карта - без месечна такса, без такса за преиздаване на картата при изтичане срока на валидност

 • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Преводи в лева:

Наредени в офис на Банката:

 • Вътрешнобанков кредитен превод - 1,00 лв./бр.

 • Междубанков кредитен превод през БИСЕРА - 2,00 лв./бр.

Наредени през електронно банкиране

 • Неограничен брой вътрешнобанкови кредитни преводи - без такса

 • Междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) - 0,80 лв./бр.

Други преференции:

 • Без такса за теглене на пари в наличност от банкомат на Банка ДСК

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки, открити в Банка ДСК


Месечна такса за ползване - 13,50 лв.


037

ДСК Бизнес Партньор Класик

(преустановяване на 25.11.2021 г.)

За кого е подходящ?

Подходящ за предприятия, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д);

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Касови операции:

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв./2 500 евро  такса  от 2 лв./ 1 евро за всяка транзакция до размера на дневния лимит;

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса ;

 • До 5 бр. междубанкови превода през Бисера (без RINGS) в лева – без такса

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса;

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС;

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала -  без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;

 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал.

Месечна такса за ползване - 15 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 165 лв.


037

ДСК Бизнес Класик

За кого е подходящ?

Подходящ за предприятия, които извършват малко на брой трансакции по разплащателната си сметка.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д);

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Касови операции:

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв. такса от 2 лв. за всяка транзакция до размера на дневния лимит;

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса ;

 • До 10 бр. междубанкови превода през Бисера (без RINGS) в лева – без такса

Други преференции

 • Внасяне на суми от АТМ терминал на Банка ДСК– без такса

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала -  без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК.

Месечна такса за ползване - 20 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 220 лв.


037

ДСК Онлайн Инфо

За кого е подходящ?

За нови и настоящи клиенти, които извършват множество разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

 • До 2  разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

Електронно банкиране, Банкиране с Multicash

 • Електронно банкиране ДСК Директ или ПП Мултикеш по тарифен план „Инфо“- без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;

 • Неограничен брой междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) в лева - 0.55 лв. за транзакция;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК– без такса;

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;

Месечна такса за ползване - 24 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 264 лв.


037

ДСК Бизнес партньор Сребърен Старт

За кого е подходящ?

За  нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, както и други нефинансови предприятия и обществени организации, с голям брой транзакции по банкови сметки.

Преференции

Разплащателна сметка без такса за откриване и месечно обслужване и дебитна карта:

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на Банката;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Старт” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Безплатни вноски/теглене

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 4 000 лв./ 2 лева за всяка транзакция до размера на дневния лимит;

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 2 000 лв. – 2.00 лв. за всяка транзакция до размера на дневния лимит;

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;

 • До 25 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS) – без такса;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса;

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;

Месечна такса за ползване - 34 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 374 лв.


037

ДСК Бизнес Партньор Златен Обем

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с бизнес и финансова история, които извършват голям брой транзакции по сметките си, както и други нефинансови предприятия и обществени организации.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на Банката;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Безплатни вноски/теглене

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв. – без такса;

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 3 000 лв. – без такса;

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;

 • До 40 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS)– без такса;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК  – без такса;

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

 • Обработка на преводи на работни заплати на мин. 3 служители/месечно - без такса по сметки, открити в Банка ДСК;

 • Без такса за 1 бр. пакет Частно банкиране за собственик/управител на фирмата;

Месечна такса за ползване - 62 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 682 лв.


037

ДСК Бизнес Партньор Платинен Обем

За кого е подходящ?

За клиенти  с бизнес и финансова история, които  активно ползват разплащателната си сметка.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);

 • До 7 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на Банката;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Безплатни вноски/теглене:

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност с общ размер до 10 000 лв. – без такса;

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 5 000 лв. – без такса;

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;

 • До 100 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS) – без такса;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса;

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители , открити в Банка ДСК;

 • Без такса за 1 бр. пакет Частно банкиране за собственик/управител на фирмата;

Месечна такса за ползване - 119 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 1 309 лв.

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запази час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon