Мобилната апликация за Android и iOS - DSK MC@Sign представлява модул на PC банкиране Multicash, чрез която бизнес клиентите, които използват този електронен канал, могат бързо и лесно да подписват платежни нареждания, съставени чрез него.

 

Чрез инсталирането на DSK MC@Sign получавате:

 • Контактна информация и местоположение на банкови офиси на БДСК (достъпна карта).
 • Актуална информация по сметките на клиента (наличност, салдо, блокирани суми, натрупана лихва, разрешен и използван овърдрафт).
 • Възможност за оторизация (подписване) с тоукън устройство на чакащите подписване файлове с преводи. Възможно е подписване от страна на потребителя както като първи, така и като втори подпис в съответствие със заявените от клиента права на достъп. Допустимо е единствено подписване на вече съставени в Multicash платежни нареждания, не и тяхното съставяне.
 • Информация за чакащи оторизация и оторизирани (подписани) от клиента файлове с преводи.
 • Възможност за деактивиране на изпратен за подпис файл с преводи.
 • Възможност за отказ (изтриване на положеният подпис) с тоукън устройство.
 • Административни функции (редактиране на профила на потребителя, блокиране на потребителя, Промяна на парола, Промяна на ПИН за тоукън).
 •  

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5