SMS услуги

Ние незабавно Ви уведомяваме какво се случва с Вашите фирмени средства.

Ние се грижим да бъдете информиран за наличността по Вашите фирмени сметки, постъпленията по тях и всяка транзакция с Вашите бизнес банкови карти.


Какво представлява?

На обявен от Вас номер на мобилен телефон от системата на А1, Теленор и Виваком Вие получавате SMS съобщение изпратено от Банка ДСК за:

 • Наличност по сметка – в началото на всеки работен ден Вие ще знаете наличността по Вашите фирмени сметки;
 • Картконтрол – при всяка транзакция с Ваша бизнес банкова карта, ние ще Ви уведомим незабавно;
 • Постъпления по сметка – Вие ще бъдете известен при всяко постъпление по Ваша фирмена сметка за точната сума и името на наредителя;

Колко ще ми струва?

За едно SMS съобщение заплащате такса според Тарифата на Банката. (Искам да знам повече... )
Включването на услугите е безплатно.


Вашите предимства:

 • Вие сте информиран за операциите извършени с бизнес банковите Ви карти;
 • Започвате деня, знаейки с какви средства разполагате;
 • Имате информация за това кога и от кого постъпват различните суми по разплащателните Ви сметки.

Какво трябва да направя?

Посетете обслужващото Ви поделение на Банка ДСК и попълнете Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти или използвайте Вашият достъп до Интернет канала на ДСК Директ, за да активирате съответната услуга.

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5