Оборотни кредити без обезпечение

Оборотните кредити са предназначени за посрещане на разходите за дейността на дружеството – закупуване на суровини и материали, стоки, краткотрайни активи и за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Предимства

 • Облекчена процедура за кандидатстване
 • Оптимизиране на време и разходи за кредит
 • Само с поръчителство/съдлъжничество на собствениците на бизнеса

Овърдрафт/кредитна линия с гаранция от гаранционен фонд:

 • Минимален размер: 20 000 лв./10 000 EUR
 • Максимален размер: 100 000 лв./50 000 EUR
 • Срок на ползване: 12 месеца с възможност за продължаване на срока след годишен преглед.
 • Срок на погасяване: 12 месеца

Овърдрафт/кредитна линия/ лимит за банкови гаранции:

 • Минимален размер: 20 000 лв./10 000 EUR
 • Максимален размер: 150 000 лв./75 000 EUR
 • Срок на ползване: 12 месеца
 • Възможност за продължаване на срока на ползване: до 120 месеца за овърдрафт и до 60 месеца за кредитна линия.

Срок на погасяване:

 • Кредити: две равни месечни вноски в края на периода
 • Банкови гаранции: на падеж

Предимства

 • Облекчена процедура за кандидатстване
 • Оптимизиране на време и разходи за кредит
 • Само с поръчителство/съдлъжничество на собствениците на бизнеса

Овърдрафт/кредитна линия/кредит

 • Минимален размер: 5 000 лв. или валутната им равностойност
 • Максимален размер: 50 000 лв. или валутната им равностойност
 • Валута на кредита: BGN, EUR, USD
 • Срок на ползване на овърдрафт/кредитна линия: до 12 месеца с възможност за продължаване на срока на ползване
 • Срок на погасяване: до 36 месеца

Тип продукт

Валута

1

Параметри

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.
2

Кандидатстване

3

Удобно време за обратна връзка

4

Общи условия

Общи условия


Документи

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5