ДСК Агро бизнес

ДСК Агро бизнес

За кого е подходящ?

Подходящ за земеделски производители и стопани, регистрирани по Търговския закон или регистрирани в регистър Булстат.

 

Преференции

 • 1 разплащателна сметка без такси за откриване и месечно обслужване

 • 1 дебитна карта - без месечна такса, без такса за преиздаване на картата при изтичане срока на валидност

 • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

   

Преводи в лева:

Наредени в офис на Банката:

 • Вътрешнобанков кредитен превод - 1,00 лв./бр.

 • Междубанков кредитен превод през БИСЕРА - 2,00 лв./бр.

Наредени през електронно банкиране

 • Неограничен брой вътрешнобанкови кредитни преводи - без такса

 • Междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) - 0,80 лв./бр.

 

Други преференции:

 • Без такса за теглене на пари в наличност от банкомат на Банка ДСК

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки, открити в Банка ДСК


Месечна такса за ползване

13,50 лв.

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати