Пакети

За кого е подходящ?

Подходящ за земеделски производители и стопани, регистрирани по Търговския закон или регистрирани в регистър Булстат.

Преференции

 • 1 разплащателна сметка без такси за откриване и месечно обслужване
 • 1 дебитна карта - без месечна такса, без такса за преиздаване на картата при изтичане срока на валидност
 • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;
Преводи в лева:

Наредени в офис на Банката:

 • Вътрешнобанков кредитен превод - 1,00 лв./бр.
 • Междубанков кредитен превод през БИСЕРА - 2,00 лв./бр.

Наредени през електронно банкиране

 • Неограничен брой вътрешнобанкови кредитни преводи - без такса
 • Междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) - 0,80 лв./бр.
 • Преводи: не включва

Други преференции:

 • Без такса за теглене на пари в наличност от банкомат на Банка ДСК
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки, открити в Банка ДСК

Месечна такса за ползване

13,50 лв.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5