бизнес пакети

ДСК Бизнес Класик

За кого е подходящ?

Подходящ за предприятия, които извършват малко на брой трансакции по разплащателната си сметка.

Преференции

  • До 2 разплащателни сметки без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д);

  • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

  • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Касови операции:

  • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв. такса от 5 лв. за всяка транзакция до размера на дневния лимит;

  • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

  • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса ;

  • До 10 бр. междубанкови превода през Бисера (без RINGS) в лева – без такса

Месечна такса за ползване - 20 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 220 лв.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати