бизнес пакети

ДСК Бизнес Партньор Златен Обем

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с бизнес и финансова история, които извършват голям брой транзакции по сметките си, както и други нефинансови предприятия и обществени организации.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на Банката;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Безплатни вноски/теглене

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв. – без такса;

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 3 000 лв. – без такса;

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;

 • До 40 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS)– без такса;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК  – без такса;

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

 • Обработка на преводи на работни заплати на мин. 3 служители/месечно - без такса по сметки, открити в Банка ДСК;

 • Без такса за 1 бр. пакет Частно банкиране за собственик/управител на фирмата;

Месечна такса за ползване - 62 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 682 лв.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати