Пакети

За кого е подходящ?

Подходящ за малки фирми и други нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка.

Преференции

Разплащателна сметка без такса за откриване и месечно обслужване и дебитна карта:

  • 2 разплащателни сметки – една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.
  • 2 дебитни карти -  без месечна такса и без такса за блокиране на картата

Електронно банкиране, Банкиране с Multicash

  • Електронно банкиране ДСК Директ или PC Банкиране (Multicash) и/или интернет банкиране) по тарифен план “Инфо” - без месечна такса и без такса за инсталиране (при ПП Multicash)

Безплатни вноски/теглене и банкови преводи

  • Вноски до: 7 000 лв./3 500 евро
  • Теглене до: 2 000 лв./ 1 000 евро
  • Преводи:

В офис на банката:
- 1 бр. вътрешнобанков
- 1 бр. междубанков преводи (без RINGS)
През ел. банкиране:
 - неограничен брой вътрешнобанкови преводи
 - 5 бр. междубанкови превода през електронно банкиране (без RINGS);

Други преференции

  • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал;
  • Обработка на преводи на работни заплати на персонала

Месечна такса за ползване

15 лв. Спестявате от цени по тарифа: 76%

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам