Пакети

За кого е подходящ?

За нови и настоящи клиенти, които извършват множество разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

  • До 2  разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);
  • До 5 дебитни карти – без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;
Електронно банкиране, Банкиране с Multicash
  • Електронно банкиране ДСК Директ или ПП Мултикеш по тарифен план „Инфо“- без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;
  • Без такса за издаване на 1 брой Тоукън устройство за генериране на динамична парола;

Банкови преводи през електронно банкиране:

  • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;
  • Неограничен брой междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) в лева - 0.45 лв. за транзакция;
  • До 8 бр. кредитни преводи в евро, наредени от основната сметка  към други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) с фиксирана цена 12 EUR/бр.;

Други преференции

  • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК– без такса;
  • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;
  • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;

Месечна такса за ползване - 22 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 242 лв.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам