Пакети

За кого е подходящ?

За нови и настоящи клиенти, които извършват множество разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

 • До 2  разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);
 • До 5 дебитни карти – без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;
Електронно банкиране, Банкиране с Multicash
 • Електронно банкиране ДСК Директ или ПП Мултикеш по тарифен план „Инфо“- без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;
 • Без такса за издаване на 1 брой Тоукън устройство за генериране на динамична парола;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;
 • Неограничен брой междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) в лева - 0.55 лв. за транзакция;
 • Неограничен брой валутни преводи, наредени в евро към други банки в ЕИП (SEPA преводи) с фиксирана цена 8 EUR/бр.;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК– без такса;
 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;

Месечна такса за ползване - 22 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 242 лв.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5