400x225

Разплащателни

За разплащания с партньори,  за получаване преводи от страната и чужбина, за внасяне и теглене пари на каса, за изплащане заплати на служителите, както и за съхранение на текущо свободните средства.

290x192

За земеделски производители

Разплащателна сметка на земеделски производители/стопани – физически и юридически лица.

400x225

Депозитни

Богата гама от депозитни продукти в лева и чуждестранни валути при благоприятни условия и гарантирана доходност.

290x192

Създадени според Вашата дейност

Сметка за етажната собственост – набиране на средства за фонд „Ремонт и обновяване“; Сметка за застрахователни брокери и агенти; Сметка за ЧСИ; Сметка за адвокати; Пакет “ДСК Нотариус”

290x192

Сметки с конкретно предназначение

Доверителна/Ескроу сметка; Акредитивна сметка; Особена сметка при фирми в несъстоятелност; Ликвидационна сметка; Сметки за набиране на средства с конкретно предназначение

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати