Разплащателна сметка на земеделски стопани

Вашите предимства

 

 • Може да се разпореждате със сметката си във всяко поделение на банката
 • Електронното банкиране дава възможност информацията за наличност и движение по разплащателната сметка да бъде получена чрез мобилното приложение на Банка ДСК, „ДСК Смарт“ или ДСК Директ, а извършването на преводи чрез ДСК Директ по сметки в Банка ДСК и в други банки е лесно, бързо и сигурно
 • Практичен начин да получавате и управлявате доходите си
 • Получавате по-висок доход от лихви

 • Сигурност – Банка ДСК е най–голямата банка на населението в България

 • Паричните средства по Вашата сметка в Банка ДСК са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите предвидени от закона

Разплащателната сметка на земеделски производители/стопани се открива в лева.

Земеделските производители/стопани – физически и юридически лица, допълнително могат да използват сметката си и за:

 • Касови и безкасови разплащания;
 • Получаване и нареждане на преводи;
 • Автоматичен трансфер на суми от/по други сметки, открити в банката, в т.ч. за погасяване на кредити към банката;
 • Ползване на банкова карта  Maestro Business / VISA Business Electron
 • Ползване на електронно банкиране -ДСК Директ

Колко ще Ви струва?
За оперативното поддържане и обслужване на сметката банката събира такси съгласно Тарифата

Какво трябва да направите?

Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на банката.
За откриване на сметката е необходимо да представите регистрационна карта на земеделски производител.