Специализирана сметка за Адвокати/Адвокатски дружества

Разплащателна сметка за събиране на средства на клиенти на адвокати/адвокатски дружества

Вашите предимства

  • Паричните средства по сметката не подлежат на запориране
  • Всяка година се изготвя годишно извлечение за изразходване на средствата по клиентските сметки
  • Основна разплащателна сметка – обслужва се по общите условия към договорите за откриване на разплащателни сметки
  • Титуляр е адвокатът
  • Всеки клиент има отделна сметка – партида
  • Освободена от такси за откриване, обслужване, закриване
  • Не се закрива при нулево салдо
Сметката не се олихвява.

 

Какво трябва да направя?
Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на банката.
Откриване на разплащателна сметка –  може да се открива само лично от адвоката или упълномощеното от адвокатското дружество лице.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам