Разплащателни сметки на застрахователни брокери


азплащателна сметка за обслужване на текущата дейност, получаване/ изплащане на застрахователни премии  и застрахователни обезщетения  на  потребители на застрахователни услуги

Какви са Вашите предимства?

  • Паричните средства по сметката не подлежат на запориране

  • Таксата за банково обслужване е годишна и се събира при откриване на сметката и в началото на всяка година