Специална разплащателна сметка – частен съдебен изпълнител

Вашите предимства

  • Паричните средства по сметката не подлежат на запориране
  • Освободена е от месечна такса за обслужване
  • Достъпна за касови и безкасови операции

  • Сметката се обслужва съгласно общите условия към договорите за откриване и обслужване на разплащателни сметки.