Вашите предимства?

 

  • Възможност за разпореждане със средствата от упълномощено лице
  • При  ползване на 2 сметки (стандартна и специализирана) - сметка “ДСК Ремонт и обновяване” се освобождава от месечна такса за обслужване
  • Сметката се обслужва по общите условия към договорите за откриване на разплащателни сметки

  • Титуляр е етажната собственост, с административен адрес (вход, блок);
  • Упълномощено лице – управителя/ председателя на УС на ЕС/ Сдружението или друго упълномощено лице за разпореждане със средствата;
  • Освободена от такса за откриване;
  • Олихвяване – по действащ Лихвен бюлетин;