ЗА ЛИХВИТЕ, ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ, КОИТО БАНКА ДСК ПРИЛАГА ПО ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ НА КЛИЕНТИ—ФИРМЕНИ КЛИЕНТИ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)