Лихвено хеджиране

Лихвено хеджиране

Лихвен суап - Финансов инструмент за управление на лихвения риск, подходящ за клиенти, които имат задължения с плаваща лихва базирана на референтен лихвен процент /Libor, Euribor/. Лихвеният суап дава възможност за защита от неблагоприятно изменение на референтните лихвени проценти чрез замяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания.

Лихвена опция – Финансов инструмент за управление на лихвения риск, при който клиентът заплаща предварително договорена премия и фиксира ниво на защита /страйк/ от покачване на определен референтен лихвен процент /Libor, Euribor/. При покачване на референтния лихвен процент над страйка, клиентът получава разликата между двете, калкулирана на базата на предварително уговорена условна главница.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запази час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати