В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) Банка ДСК анонсира Портал за разработчици: https://developer.dskbank.bg/, който е достъпен от 14.09.2018 г. Директивата за платежните услуги (PSD 2 или Payment Service Directive) влиза в сила от 14.03.2019 г.

 

Порталът осигурява тестова среда за разработки, необходимата документация и съпорт относно:

 

 • Информация и трансакции по сметка (API PSD2)
 • Свободен достъп
 • Тестови данни
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5