News image

Банка ДСК е най-магнетичният банков бранд

Това става ясно от второто издание на класацията „Магнетичните брандове“ на стратегическото звено в Saatchi&Saatchi - Brandworks и агенцията за маркетингови изследвания Pragmatica. Класацията излъчи топ 10 на най-магнетичните брандове в категорията „Банки“, като се базира на онлайн изследване, проведено на национално ниво сред представителна извадка от 600 души. Банка ДСК е класирана на първо място с 53.4% от гласовете на участниците.

"Данните показват ДСК като банка, която хората чувстват близка и до голяма степен доверена. Това се свързва както с историческия произход на банката, така и с успешното защитаване на тази територия във времето – чрез продуктите, клоновата мрежа и обслужването на банката", изтъкват от Saatchi Brandworks.

Според Saatchi Brandworks силните брандове са не просто добре познати, а имат цялостен и единен имидж, при който отделните елементи работят в синхрон и се допълват в едно общо възприятие за банката. В сектор, асоцииран предимно с рационални избори, проучването измерва емпирично емоционалната нагласа на потребителите при избора на банка, посочват от компанията.

"На пръв поглед решенията на хората при избора на банкови продукти са основани на изцяло обективни показатели: бързина на обслужване, условия, компетентност на служителите и т. н. Изследвайки категорията в дълбочина обаче, откриваме пласт от силно субективни възприятия към отделните банки; възприятия, произлизащи от лични и споделени впечатления, от присъстващи в публичното пространство оценки, както и от различните форми на реклама. Всички те формират един комплексен образ на бранда, който влияе на потребителите отвъд чисто рационалните фактори", заявяват от Saatchi Brandworks.

 

 Банка ДСК е най-магнетичният банков бранд

Още новини