News image

Банка ДСК се присъедини към европейската информационна кампания против финансовите мулета

 
На 22 ноември 2016г. стартира европейската информационна кампания против т.нар. „финансови мулета“. В България кампанията ще бъде осъществена съвместно с ГДБОП и прокуратурата.

Банка ДСК е един от участниците в кампанията, като публикува на своята корпоративна интернет страница информационни материали – разяснителни брошури и видео клипове на български и английски език, които може  да бъдат изтегени от линка тук.

Прилагаме и линковете към страниците на официалния сайт за борба с компютърните престъпления (http://www.cybercrime.bg/bg/internet/124cc7/ и http://www.cybercrime.bg/bg/news/125) и на ГДБОП (http://gdbop.bg/bg/news/view/finansovi-muleta  и http://gdbop.bg/bg/finansovi-muleta), където също са поместени материалите. Те могат да бъдат намерени и на страницата на Асоциацията на банките в България.

Материали на български език

За какво да внимавате
Постер
Незнанието не е извинение
Прането на пари е престъпление

Видео материали

Materials in English

What should you be aware of
Ignorance is not an excuse
Money laundering is a crime

Video

Още новини