News image

Уведомление за промяна на общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

Уважаеми клиенти,
В съответствие с изискванията на Наредба 38 на КФН от 2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, (изм. и доп. ДВ бр. 4 от 15.01.2016 г.). Банка ДСК ЕАД публикува Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти и Тарифата на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, в частта й, приложима към сделките с финансови инструменти.
Банка ДСК ЕАД ви уведомява, че на 19.04.2016 г. е приела  изменения в Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти.
Основните изменения са основани на  Наредба 38 на КФН от 2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, (изм. и доп. ДВ бр. 4 от 15.01.2016 г.). Те предвиждат публикуване на Общите условия и тарифата на интернет страницата на банката, а при последващото им изменение и допълнение - едномесечно предварително публикуване, преди влизането им в сила. Дава се възможност на инвестиционния посредник да включва в договорите си с клиенти информация за реда и начина на приемане на изменение и допълнения в Общите условия  и/ или тарифата. При несъгласие с измененията и допълненията с Общите условия  и / или тарифата, се дава възможност на  клиента да прекрати договора, преди влизане в сила на промените.
Прекратява се прилагането на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, спрямо притежателите на дялове на договорни фондове, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт. С това не се променят по същество отношенията с притежатели на горепосочените дялове, доколкото относимата информация се съдържа в документите, предоставяни при дистрибуция на дяловете .
В допълнение са направени и актуализации на текстовете.
С пълните, съответно изменени текстове на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, както и с действащата Тарифа на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, в частта й, приложима към сделките с финансови инструменти може да се запознаете на www.dskbank.bg

Още новини

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам