News image

Ученици от гр. Брегово отбелязаха „Европейската седмица на парите 2017 г.“ с посещение на клон на Банка ДСК

С посещение на финасова институция на 30.03.2017 г. учениците от СУ „СВ.св. Кирил и  Методий“ гр. Брегово,  област Видин,  отбелязаха „Европейската седмица на парите 2017”.  Заедно с техния преподавател по икономика Илияна Панова, учениците посетиха клона на Банка ДСК в гр.Брегово и станаха част от инициативата, чиято цел е да повиши обществената информираност по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност чрез организиране на различни събития за учениците, както на национално, така и на европейско ниво. В дългосрочен план целта на кампанията е да се подобри нивото на финансово образование в Европа, по-специално, за ученици в основните и средните училища.

Посещението беше организирано със  съдействието на  директора на ФЦ Видин на Банка ДСК Роза Маркова  и на Галина Йонова, служител в клон Брегово. Специален лектор в лицето на  Йолинка Янкулова, СБО, представи видовете продукти и услуги, предлагани от банката на клиентите, а учениците се запознаха на място с дейността на банковия клон  и със спецификата на  някои от извършваните банкови операции, като откриване на влогове и депозити, на разплащателна сметка и др.

 

Ученици от гр. Брегово отбелязаха „Европейската седмица на парите 2017 г.“ с посещение на клон на Банка ДСК

Още новини