Галерия

Парцели УПИ/НУПИ/ПИ

Земеделска земя

Адрес:

нас. място: София, Нас. място: ЛОЗЕН; Област, община: СОФИЯ, РАЙОН ПАНЧАРЕВО; Землище: ГОРНИ ЛОЗЕН; № по кадастрална карта: 44063.6208.493; Номер на поземления имот съгласно скица: 069009, ЕКАТТЕ 99190

Площ: 3603.00

Площ УПИ: 3603/0

Лице за контакт:

ЧСИ Милен Бъзински 029805942

Цена: 486 000 лв.

Течаща публична продан
Дата: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Изп. дело №: 1637/2012
ЧСИ: София Милен Иванов Бъзински 838  /СГС/02/9805942

Още оферти