Галерия

Промишлени сгради

Производствена сграда

Адрес:

нас. място: Първомай, Нас. място: ПЪРВОМАЙ; Област, община: ПЛОВДИВ, ПЪРВОМАЙ; Квартал, Жилищен комплекс: КВ. ДЕБЪР, БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР

Площ УПИ: 4050/0

Лице за контакт:

ЧСИ Петко Илиев 032/632224

Цена: 125 280 лв.

Течаща публична продан
Дата: от 12.11.2018 до 12.12.2018
Изп. дело №: 444/2014
ЧСИ: Пловдив Петко Стефанов Илиев 821 032/632224