Галерия

Парцели УПИ/НУПИ/ПИ

Земеделска земя

Адрес:

нас. място: Варна, Нас. място: ВАРНА; Област, община: ВАРНА, ; Землище: М-СТ КОРУ КОКАРДЖА; № по кадастрална карта: 10135.5047.40; Номер на поземления имот съгласно скица: 047040

Площ: 1000.00

Площ УПИ: 1000/0

Лице за контакт:

чси данова 052630140

Цена: 12 960 лв.

Течаща публична продан
Дата: от 20.08.2018 до 20.09.2018
Изп. дело №: 3719/2012
ЧСИ: Варна Станимира Костова - Данова 718 052/630140