Галерия

Промишлени сгради

Производствена сграда

Адрес:

нас. място: Първомай, Нас. място: ПЪРВОМАЙ; Област, община: ПЛОВДИВ, ПЪРВОМАЙ; Улица: ВИХРЕН 48

Площ УПИ: 580/0

Лице за контакт:

Валентина Илиева 0884 322 734

Допълнителна информация:

УПИ XXVII-979 от кв.48 по регулационния план на гр.Първомай, квартал Дебър, ул."Вихрен" №46, с площ от 580 кв.м., ведно с МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 46,61 кв.м., МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА за производство и пакетиране на червен пипер със ЗП от 116,15 кв.м., СУШИЛНЯ със ЗП от 32,46 кв.м., ТЕРМОГЕН със ЗП от 9,82 кв.м. Имотът е предназначен и за жилищно строителство. В парцела има сондаж и кладенец.

Цена: 17 640 лв.

Предстояща публична продан
Дата: от 05.03.2019 до 05.04.2019
Изп. дело №: 319/2014
ЧСИ: Пловдив Петко Стефанов Илиев 821 032/632224