Придобиване на Сосиете Женерал Експресбанк

 

Информация за клиенти
x

Информация относно интеграцията на Банка ДСК и Сосиете Женерал ЕкспресбанкМиграция на ATM устройствата на Експресбанк към авторизационната система на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с интеграцията на Банка ДСК и Експресбанк, от средата на м. април 2019 г. започва процес на миграция на ATM устройствата (банкоматите) на Експресбанк от платежната система на Борика към авторизационната система на Банка ДСК. Този процес ще се реализира поетапно в периода април – юли 2019 г. и освен новата визуална идентичност на банкоматите с логото на Експресбанк, съдържа следните условия, които влизат в сила при извършване на платежни операции:

 • При използване на мигрирани АТМ устройства на Експресбанк от клиенти на същата банка, условията и таксите се запазват без промяна, както са описани в тарифата за обслужване на клиенти;

 • При използване на банкоматите на Банка ДСК, клиентите на Експресбанк ще получават същите условия, които ползват към момента;

   

 • Актуализиране на списъка с комунални услуги, които клиентите на Експресбанк и Банка ДСК ще могат да заплащат със своите банкови карти (публикуван по-долу*);

   

 • При използване на банкомати на Експресбанк, в това число и мигрирани АТМ устройства, клиентите на Банка ДСК ще продължат да ползват съществуващите към момента условия;

   

 • Посочените по-горе условия за използване на АТМ устройствата на двете банки ще се запазят до окончателното приключване на процеса на сливане между двете банки през 2020 г.

 

Уверяваме Ви, че ще продължите да получавате навременна и точна информация от нас за промените, свързани с интеграцията на Експресбанк и Банка ДСК. 

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обръщате към Вашия личен банков консултант или към Центъра за обслужване и продажби на Експресбанк на номер 0700 17 888/*7888 (за мобилни номера); за обаждания извън България: 00359 700 17 888; както и към Центъра за обслужване на клиенти на Банка ДСК на номер 0700 10 375/*2375 (за мобилни номера); за обаждания извън България: 00359 700 10 375.

Благодарим Ви, че сте наши клиенти! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено банково обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК и Експресбанк          
 


*Списък с комуналните услуги на АТМ устройствата на Банка ДСК

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН

ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС

ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ

ТОПЛОФИКАЦИЯ ВАРНА

ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЧЕЗ

ПРИРОДЕН ГАЗ ОВЕРГАЗ

СОФИЙСКА ВОДА

СТУДЕНА ВОДА СОФИЯ ОБЛАСТ

СТУДЕНА ВОДА БУРГАС

СТУДЕНА ВОДА ХАСКОВО

СТУДЕНА ВОДА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТУДЕНА ВОДА СМОЛЯН

СТУДЕНА ВОДА ПЕРНИК

СТУДЕНА ВОДА СТАРА ЗАГОРА

СТУДЕНА ВОДА БЛАГОЕВГРАД

СТУДЕНА ВОДА РАЗГРАД

СТУДЕНА ВОДА ИСПЕPИХ

ВиК ЯМБОЛ

ВИК ШУМЕН

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ВИВАКОМ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ВИВАКОМ ваучери

А1 абонаментен план

А1 депозити

A1 ваучери

А1 телевизия

BOB МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕНОР абонаментен план

ТЕЛЕНОР ваучери

ТЕЛЕНОР депозити
Уважаеми клиенти,

На 15 януари 2019 г., „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.


Това събитие бележи създаването на най-голямата и силна банкова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса  на интеграция между двете банки, новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, ще бъде първа по брой обекти в клоновата мрежа, по размер на депозитите и по размер на кредитния портфейл в България.


По време на интеграционния период, който се очаква да приключи през 2020 г., „Банка ДСК“ и „Експресбанк“ (името и търговската марка, с които ще оперира „Сосиете Женерал Експресбанк“) ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица. Дъщерните дружества съответно също сменят имената си: „Сожелиз България“ вече е „ОТП Лизинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ е „Експрес Животозастраховане“, а „Сосиете Женерал Факторинг“ – „Експрес Факторинг“.


Това означава, че клиентите на всяка от двете институции ще продължат да бъдат обслужвани както досега, а именно – клиентите на „Банка ДСК“ в офисите и чрез електронните канали (интернет и мобилно банкиране) на „Банка ДСК“, а клиентите на „Експресбанк“ съответно в офисите и чрез електронните канали на „Експресбанк“.


След присъединяването на „Експресбанк“ към семейството нa „Група ОТП“, моделът на обслужване, електронните канали, както и продуктите и услугите, които вече ползвате, ще останат на Ваше разположение без промяна. Следвайки най-високите европейски и международни стандарти и съчетавайки експертизата на двете институции, ние ще продължим да гарантираме сигурност и защита на Вашите средства и същите висококачествени услуги, както досега.


Уверяваме Ви, че в бъдеще ще получавате навременна и точна информация от нас за основните моменти, свързани със сливането на двете банки. Поемаме ангажимент процесът на интеграция да протича плавно и удобно за Вас, нашите уважавани клиенти.


Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обръщате към Вашия личен банков консултант или  към Центъра за обслужване и продажби на номер 0700 17 888/*7888 (за мобилни номера); за обаждания извън България: 00359 700 17 888.


Благодарим Ви, че сте наш клиент! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено банково обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания.


С уважение,

Екипите на „Банка ДСК“ и „Експресбанк“


Често задавани въпроси

x
 1. 1. Защо Societe Generale се оттегля от българския пазар?

  Френската банкова група Societe Generale взе решение за изтегляне от региона на Централна и Югоизточна Европа от нестратегическите пазари, където не присъства в топ 3 по пазарен дял, за да може да преразпредели инвестициите си в други важни за нейния бизнес пазари. Промяната касае редица пазари, не само България.

 2. 2. Кой купува Societe Generale Експресбанк?

  В България Банка ДСК придобива Societe Generale Експресбанк и дъщерните ѝ дружества в страната. Това събитие поставя началото на създаването на най-голямата и силна банкова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. Чрез процеса на интеграция между Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, първа по брой обекти в клоновата мрежа, първа по размер на депозитите и първа по размер на кредитния портфейл в България.

 3. 3. Кои са собствениците на OTP?

  В България Банка ДСК придобива Societe Generale Експресбанк и дъщерните й дружества в страната. Тя е собственост на Банка ОТП Унгария - банката-майка на Група ОТП, която е най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа. От своя страна Групата ОТП e международна финансова институция, която предлага висококачествени финансови решения на почти 18 милиона клиенти в девет страни, чрез своята клонова мрежа от близо 1 500 офиса, мащабна ATM мрежа и най-модерни електронни канали.

  Група ОТП е сред европейските банкови групи с най-добри капиталови и ликвидни позиции, със стабилно представяне и устойчив растеж. През 2018 г. Групата показа силни резултати на стрес теста на Европейския банков орган (European Banking Authority). В дейността си банката насърчава прозрачността, разсъдливостта и пълното спазване на европейските и местни регулации. 

  Присъединяването на Експресбанк към семейството нa Група ОТП представлява отлична възможност за банката да предоставя повече първокласни услуги на своите клиенти. Клоновата мрежа, която ще бъде създадена, след като банките бъдат напълно интегрирани, ще бъде най-голямата в България. Сливането е възможност за повишаване на стандартите за качество, тъй като ще изведе на преден план най-добрите продукти и услуги на двете банки в полза на клиентите.

 4. 4. Банка ДСК и Експресбанк една банка ли са вече?

  Двете банки ще продължат да функционират като две самостоятелни и независими банки, на един общ собственик, до момента на пълната интеграция на операциите им, която се очаква да приключи през 2020 г. 

 5. 5. Клиент съм на Сожелиз, промяната засяга ли и тях? А мен като техен клиент?

  Част от сделката за придобиване са и дъщерните компании на Societe Generale Експресбанк. В това число се включва и лизинговата компания Сожелиз България. В краткосрочен план не се предвиждат други промени в начина на управление и функциониране на Сожелиз България, освен промяна в името и визуалната идентичност – „OTP Leasing България“. Ако договорът на вашия лизинг изтича, имате въпроси относно неговото предоговаряне, погасяване или относно получаваните услуги, моля, обърнете се към вашия обслужващ агент в OTP Leasing България. Не е необходимо да предприемате други действия. Клиентите на OTP Leasing България ще бъдат уведомявани предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността и необходими действия от тяхна страна.

 6. 6. Имам депозити и спестовни сметки в двете банки. До какъв размер ще бъдат гарантирани?

  Вашите спестявания са на сигурно място и в двете банки. Допълнително, те са гарантирани в размер до 196 000 лв. във всяка от банките поотделно от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), съгласно Закона за гарантиране на влоговете на Република България.

 7. 7. Имам кредити и в двете банки. Мога ли да се възползвам от по-добри условия при евентуалното им обединение в един кредитен продукт? Имам кредит в Експресбанк, ще променяте ли нещо? Трябва ли да подписвам анекси заради промяна на собствеността?

  Към този момент не се планират промени в начина на управление и функциониране на двете банки, включително и в тяхната кредитна политика и кредитни продукти, освен промяна в името и визуалната идентичност на Societe Generale Експресбанк на „Експресбанк, Група ОТП“. Клиентите на двете банки ще бъдат уведомени предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността и ако са необходими действия от тяхна страна.

 8. 8. Ще настъпят ли промени в електронните известия и трябва ли да направя нещо допълнително, за да продължа да ги получавам?

  На този етап не предстоят промени в електронните известия и не е необходимо да предприемате действия. Ако предстои промяна, ще бъдете уведомени предварително и в съответствие със законовите изисквания.

 9. 9. Получавам заплатата си в Експресбанк, трябва ли да уведомя работодателя си за промените?

  На този етап не е необходимо да уведомявате работодателя си, защото не се планират промени в номерата на банковите сметки (IBAN), електронното банкиране или картовите продукти. Ако възникнат промени, ще бъдете уведомени предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността, за да може, ако е необходимо, да реагирате, без да изпитвате затруднения или неудобство. 

 10. 10. Имам карта при Вас. Ще се наложи ли да ми издадете нова или ще си я използвам, докато изтече валидността й?

  На този етап не се налага промяна на IBAN сметките или смяна на дебитни, кредитни или виртуални карти. Може да използвате вашата карта, докато не се наложи замяна поради изтичане на нейната валидност или уеднаквяване на картите на двете банки. Клиентите на двете банки ще бъдат уведомявани предварително и в съответствие със законовите изисквания за планирани промени в дейността и ако са необходими действия от тяхна страна.

 11. 11. Като клиент на Societe Generale Експресбанк вече мога ли да използвам банкоматите на Банка ДСК като част от Вашата мрежа банкомати или те ще продължат да се третират като банкомат на друга банка?

  Екипите на двете банки работят по уеднаквяване на системите за обслужване и ще бъдете уведомени предварително за момента, в който ще можете да използвате банкоматите и на двете банки при еднакви условия. 

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5