Управителен и представителен орган е Управителният съвет. Банка ДСК се представлява съвместно от двама от изпълнителните директори. Управителен съвет (УС):

Надзорен съвет (НС):