Thumbnail Arnaud Leclair
Arnaud Leclair

Арно Льоклер

Член на УС и изпълнителен директор в Банка ДСК и Експресбанк

Ръководител на направление „Управление на риска“ в Банка ДСК

Арно Льоклер заема позицията Главен изпълнителен директор на Societe Generale Eкспресбанк от 2014 г. до началото на 2019 г., като преди това е придобил богат банков опит в дъщерните дружества на Групата Societe Generale във Франция, Германия, Русия и България. 
По време на мандата му в Societe Generale Eкспресбанк банката демонстрира отлични финансови резултати и ръст в сегментите  за Индивидуално и Корпоративно банкиране. 
Арно Льоклер е спонсор и ментор на различни стратегически инициативи и проекти. Той е и спонсор на проекта за интеграцията между Банка ДСК и Експресбанк.

-----------------------------------------------------------------------------

Arnaud Leclair

Management Board member and Executive Director at DSK Bank and Expressbank

Head of Risk Management Division in DSK Bank

Arnaud Leclair has been CEO of Societe Generale Expressbank since 2014. Before that he has collected extensive banking experience in the SG Group in its subsidiaries in France, Germany, Russia and Bulgaria. During his term at SGEB, the bank has demonstrated excellent financial results and growth in the Retail and Corporate segments. He acts as a mentor and sponsor of various strategic initiatives and projects.

Arnaud Leclair is currently sponsor of the project for the integration between DSK Bank and Expressbank.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5