Lekler_resized

Арно Льоклер

Член на УС и изпълнителен директор

Ръководител на направление „Управление на риска“

Арно Льоклер заема позицията Главен изпълнителен директор на Societe Generale Eкспресбанк от 2014 г. до началото на 2019 г., като преди това е придобил богат банков опит в дъщерните дружества от Групата на  Societe Generale във Франция, Германия, Русия и България.
По време на мандата му в Societe Generale Eкспресбанк банката демонстрира отлични финансови резултати и ръст в ритейл и корпоративните сегменти.
Г-н Льоклер е спонсор и ментор на различни инициативи и проекти.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5