Thumbnail Изпълнителен директор Банка ДСК
Изпълнителен директор Банка ДСК

Боян Стефов

Изпълнителен директор и ръководител на направление „Корпоративно банкиране“

Боян Стефов заема длъжността ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК от май 2014 г., а през септември 2019 г.  става и изпълнителен директор. За член на Управителния съвет на банката е избран през 2017 г. Под негово ръководство през 2018 г. Банка ДСК постига отлични резултати – позиционира се като втората най-динамично развиващата се банка в сегмента на корпоративното банкиране.

---------------------------------------------------------------------------------------

Boyan Stefov

Executive Director and Head of Corporate Banking Division

 Mr. Stefov has been Head of DSK Bank's Corporate Banking division since May 2014 and in September 2019 he became Executive Director. He has been member of the Bank’s Management Board since 2017. Under his management in 2018 DSK Bank reported excellent results – it is the second most dynamically developing bank in the corporate banking segment on the local market.

E-mail : Aleksandrina.Angelova@dskbank.bg

Телефон : +359 2 93 91 641

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5