Изпълнителен директор Банка ДСК

Боян Стефов

Член на УС

Ръководител на направление "Корпоративно банкиране"

Завършил с отличие УНСС през 2000 г. със степен  магистър по финанси, през 2006 г. Боян Стефов придобива и степен магистър по бизнес администрация (MBA) в Оксфордския университет.

Професионалният му път започва през 2001 г. в ЦКБ АД на позиция анализатор, работи като дилър в Демирбанк, а през 2005 г. е назначен за портфолио мениджър в ПОК ДСК Родина. В периода 2006 – 2009 г. Боян Стефов работи като проектен мениджър в McKinsey & Company, а в периода 2010 – 2014 г.  е вече младши партньор в същата компания. През май 2014 г. е назначен за ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ на Банка ДСК, а през август 2017 г. става член на Управителния съвет на банката.

Владее английски език, говори руски и немски.

E-mail : Blagovesta.Uzunova@dskbank.bg

Телефон : +359 2 93 91 641