Изпълнителен директор Банка ДСК

Боян Стефов

Член на УС

Ръководител на направление "Корпоративно банкиране"

Боян Стефов заема длъжността ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК от май 2014 г. Става част от Управителния съвет на банката през 2017 г.
Под негово ръководство през 2018 г. Банка ДСК постига отлични резултати - позиционира се като втората най-динамично развиващата се банка в сегмента на корпоративното банкиране.

E-mail : Aleksandrina.Angelova@dskbank.bg

Телефон : +359 2 93 91 641

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5