Изпълнителен директор Банка ДСК

Боян Стефов

Ръководител на направление „Корпоративно банкиране“

Боян Стефов заема длъжността ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК от май 2014 г. Става част от Управителния съвет на банката през 2017 г. Под негово ръководство през 2018 г. Банка ДСК постига отлични резултати – позиционира се като втората най-динамично развиващата се банка в сегмента на корпоративното банкиране.

---------------------------------------------------------------------------------------

Boyan Stefov

Head of Corporate Banking Division

 

Mr. Stefov has been Head of Corporate Banking division with DSK Bank since May 2014. He became part of the Bank’s Management Board in 2017. Under his management in 2018 DSK Bank reported excellent result – it is the second most dynamically developing bank in the corporate banking segment on the local market.

E-mail : Aleksandrina.Angelova@dskbank.bg

Телефон : +359 2 93 91 641

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5