Thumbnail Violina Marinova
Violina Marinova

Виолина Маринова

Председател на УС и главен изпълнителен директор

Г-жа Виолина Маринова е Главен изпълнителен директор на Банка ДСК от 2005 г. С 47-годишен професионален опит в Банка ДСК, тя олицетворява японския модел на кариерно развитие, започвайки от най-ниското стъпало, като служител „Банково обслужване“, и достигайки през всички позиции до поста Главен изпълнителен директор.
Под нейно ръководство Банка ДСК  се превърна в модерна банка, безспорен лидер  в банкирането на дребно, лидер по доверие  и най-предпочитан от студентите работодател сред банките в България. След сделката по придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк  от Банка ДСК през 2019 г. г-жа Маринова e избрана за Главен изпълнителен директор и на новата, обединена банка.

През  2005 г. Виолина Маринова е удостоена с престижната унгарска награда „Андраш Фай“ за изключително високите резултати, постигнати от Банка ДСК при реализиране на трансформационната програма на Банка ОТП след приватизацията през 2003 г. Тя е Председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров". Носител на множество престижни международни и национални отличия. През 2013 г. Виолина Маринова бе определена за „Мениджър на годината” в едноименния конкурс  на списание „Мениджър“.
Банков лидер и визионер, с изключителен принос за изграждането и запазването на доверието в българските финансови институции, през септември 2013 г. Виолина Маринова стана и единственият банкер в България, удостоен с най-високото национално отличие - орден „Стара планина”, първа степен. През 2014 г. г-жа Маринова получи наградата „Златен кръст за заслуги към Унгария” за подкрепата на  двустранния културен обмен и в знак на признание за приноса й в популяризирането на унгарската култура в България.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Violina Marinova

Management Board Chairperson and Chief Executive Officer

Ms. Marinova has been DSK Bank’s CEO since 2005. With 47 years of professional experience at DSK Bank, she is the epitome of a career model, staring at the bottom as a front desk officer and climbing all the way up to a CEO position. Under her management DSK Bank has transformed into a modern bank, an undisputed leader in retail banking, a leader in trust and the best employer according to Bulgarian students. After the acquisition of Societe Generale Expressbank by DSK Bank, in 2019 Ms. Marinova was appointed Chief Executive Officer of the new integrated bank.   

In 2005 Ms. Marinova was awarded the prestigious Hungarian Andras Fay award for the exceptionally high results achieved by DSK Bank during the implementation of OTP Bank’s transformation program after DSK Bank’s privatization in 2003. Violina Marinova is Chairperson of the Managing Board of Atanas Bourov Foundation and Deputy Chairperson of the Executive Board of the Association of Banks in Bulgaria. Winner of many prestigious national and international awards. In 2013 Ms. Marinova was voted Manager of the Year in the Manager of the Year competition of Manager magazine. A bank leader and a visionary, on account of her exceptional contribution to the building and preservation of trust in Bulgarian financial institutions, markets and services, in 2013 Violina Marinova became the first and only banker to date to have received the highest national award – Stara Planina Order, first degree. In 2014 DSK Bank’s CEO was awarded Hungarian Gold Cross for Merits in acknowledgement of her support for the Bulgarian-Hungarian cultural exchange.

E-mail : ceo.assistant@dskbank.bg

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5