Главен изпълнителен директор и председател на УС на Банка ДСК

Виолина Маринова

Председател на УС и главен изпълнителен директор

Виолина Маринова е родена в София. Завършила е специалност "Финанси и кредит" във ВФСИ "Д. Ценов", Свищов, през 1977 г. Специализирала е "Комплексно банково обслужване на населението от ДСК" (1986 г.) в УНСС, София, и "Мениджмънт, Маркетинг, Бизнес комуникации; Финанси и счетоводство" в Института по мениджмънт и маркетинг, София.

Кариерата на Виолина Маринова е въплъщение на японската идея за професионално израстване -  пътят ѝ от най-ниското до най-високото йерархично ниво е емблематичен за банковия сектор в страната. Тя е и единственият банкер в България с над 40-годишен професионален опит само в една институция - Банка ДСК, голяма част от който на ръководна мениджърска позиция.

Към настоящия момент главният изпълнителен директор на Банка ДСК е заместник- председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, председател на  Надзорния съвет на Пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина.

В качеството си на член на настоятелството на  Университета за национално и световно стопанство в София и председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", г-жа Маринова е активно ангажирана  с общественополезна дейност. 

Признание за брилянтните й професионални постижения са многото награди, получени през годините. Доайен на българската банкова и финансова колегия, през септември 2013 г. Виолина Маринова стана и единственият банкер в България, удостоен с най-високото национално отличие – орден „Стара планина”, първа степен. Наградата бе присъдена за изключителния й принос за изграждане и запазване на репутацията и доверието към българските финансови институции, пазари и услуги.

През октомври същата година Виолина Маринова бе определена за „Мениджър на годината”, с което получи признание и за уникалния си мениджърски стил и подход – диалогичност и екипност в работата, непрекъснато развитие както професионално, така и в областта на взаимоотношенията, способност за вземане на решения и поемане на отговорност за тях. През 2014 г. главният изпълнителен директор на Банка ДСК получи наградата „Златен кръст за заслуги към Унгария” за подкрепата на  двустранния културен обмен и в знак на признание за приноса й в популяризирането на унгарската култура в България. Многократен носител на наградата "Банкер на годината в България" в пет поредни години - 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г. на престижното британско списание Finance Central Europe.

E-mail : ceo.assistant@dskbank.bg