Miteva_resized

Диана Митева

Член на УС и изпълнителен директор

Ръководител на направление "Банкиране на дребно"

Г-жа Митева е Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банка ДСК повече от 15 години, като от 2007 г. е Ръководител на направление „Банкиране на дребно“. Има богат опит в банковия сектор, който е придобила като част от ръководните екипи на клона на ING Bank в София - директор „Финансов контрол“, и в Демирбанк като член на УС и директор „Финансов контрол“, а също така в областта на маркетинга и бизнес развитието.
Носител на престижната унгарска награда „Андраш Фай“. През  2009 г. и 2017 г. г-жа Митева е удостоена с отличието „Банкер на годината“ в конкурса на в. „Банкер“. През 2013 г. става носител и на авторитетната награда „Атанас Буров“ за банково управление.            
През април 2017 г. Диана Митева става кавалер на Националния орден за заслуги на Франция. През последните две години под ръководството на Диана Митева се извършва най-мащабният проект за дигитална трансформация в Банка ДСК – „Retail bank of the future“.

От края на март 2019 г. Диана Митева е заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в България.

 

E-mail : Stiliana.Ilieva@dskbank.bg

Телефон : + 359 2 93 91 501

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5