Thumbnail Diana Miteva
Diana Miteva

Диана Митева

Изпълнителен директор и ръководител на направление „Банкиране на дребно“

Г-жа Митева е част от Управителния съвет на Банка ДСК повече от 15 години, като от 2007 г. е Ръководител на направление „Банкиране на дребно“, като преди това заема поста Изпълнителен директор и ръководител направление “Корпоративно банкиране“. Има богат опит в банковия сектор, който е придобила като част от ръководните екипи на клона на ING Bank в София – директор „Финансов контрол“, и в Демирбанк като член на УС и Изпълнителен директор „Финансов контрол“.

Носител на престижната унгарска награда „Андраш Фай“. През  2009 г. и 2017 г. г-жа Митева е удостоена с отличието „Банкер на годината“ в конкурса на в. „Банкер“. През 2013 г. е отличена с авторитетната награда „Атанас Буров“ за банково управление.
През април 2017 г. Диана Митева става кавалер на Националния орден за заслуги на Франция. През последните две години под нейно ръководство се извършва най-мащабният проект за дигитална трансформация в Банка ДСК – „Retail bank of the future“.


Diana Miteva

Executive Director and Head of Retail Banking Division

Ms. Miteva has been part of DSK Bank’s Management Board for over 15 years. She has been Head of Retail Banking since 2007 and prior to that she served as Executive Director and Head of Corporate Banking division of the Bank. Ms. Miteva has intensive experience in the banking sector, being part of the management teams of ING Bank Sofia Branch, as Head of Financial Controlling, and of Demirbank, as Member of the MB and Executive Director in charge of Financial Controlling.

Bearer of the prestigious Hungarian Andras Fay award. In 2009 and 2017 Ms. Miteva was named Banker of the Year by Banker weekly. Winner of the renowned Atanas Bourov Award for Bank Management 2013. In April 2017, Diana Miteva was awarded the French National Order of Merit. Over the last two years Ms. Miteva has been managing the largest project for digital transformation in DSK Bank – Retail Bank of the Future.

E-mail : Stiliana.Ilieva@dskbank.bg

Телефон : + 359 2 93 91 501

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5