Изпълнителен директор Банка ДСК

Маргарита Петрова - Кариди

Член на УС и изпълнителен директор

Ръководител на направление "Управление на риска"

Маргарита Петрова-Кариди е родена в град Ямбол.

Завършва Математическата гимназия в гр. Ямбол. Висшето си образование получава в Университета за национално и световно стопанство. Г-жа Кариди е Магистър  по финанси и банково дело от УНСС, завършва право в НБУ. Преминала е множество специализирани обучения в областта на банковото дело, корпоративните финанси и мениджмънта, едно от които е и международна мениджърска академия за лидери.

Владее отлично английски и гръцки език и говори руски.

Г-жа Маргарита Петрова-Кариди е с дългогодишен опит в областта на корпоративните финанси и банковото дело. Професионалният й път започва като финансист и финансов мениджър в търговски дружества. От 1994 г. започва своята професионална кариера в банковата система в Банка Пиреос България. За последните 20 години преминава през редица отговорности, предизвикателства и проекти. Започва като финансов директор, а в последствие отговаря за различни бизнес направления като финанси, човешки ресурси, клонова мрежа, кредитен риск, МСП и корпоративно банкиране. От 1997 година е представляваща Банка Пиреос за България. Участвала е активно в създаването и управлението и на други дружества на Банка Пиреос България, като Пиреос Лизинг България АД, Булфина и други. 

От  септември  2014 г. г-жа Кариди се присъединява към екипа на Банка ДСК, като от  януари 2015 г. е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката. 

Г-жа Кариди е социално ангажирана личност - години наред подкрепя значими каузи. През 2012 г. е наградена от UNICEF за приноса й към каузите на организацията.

 

E-mail : Iva.Pircheva@dskbank.bg

Телефон : 029391221