Thumbnail Mihail_Komitski
Mihail_Komitski

Михаил Комитски

Член на УС в Банка ДСК

Ръководител на направление „Лизинг и стоково кредитиране“ в Банка ДСК

Михаил Комитски има 15-годишен банков опит, от който 6 години в сферата на корпоративното банкиране и 9 години в областта на специализираните финансови услуги – факторинг и лизинг, като трансформира бизнеса и организацията, извеждайки ги на челно място на българския пазар. 
През 2018 г. близо година той отговаря и за Клонова мрежа и банкиране на дребно в  Експресбанк. 
Г-н Комитски е стратег с фокус върху бизнес развитието, ефективността и иновациите, който също така споделя своя опит като лектор към ESFAM. 

----------------------------------------------------------------------

Mihail Komitsky

Management Board Member at DSK Bank

Head of Leasing Subsidiary and POS Lending Division at DSK Bank

Mihail Komitsky has 15 years of banking experience, out of which 6 years in the field of corporate banking and 9 years in the field of specialized financial services Leasing and Factoring. In this capacity, he has transformed the business and the organization bringing it to the leading positions on the Bulgarian market. In 2018, about a year he also is responsible for the Branch Network and Retail Banking at Expressbank. Mihail Komitsky is a strategist with a focus on business development, efficiency and innovation, who also shares his experience as a lecturer at ESFAM.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5