Komitski_resized

Михаил Комитски

Член на УС

Ръководител на направление „Лизинг и стоково кредитиране“

Михаил Комитски има 15-годишен банков опит, от който 6 г. в сферата на корпоративното банкиране и 9 г. в областта на специализираните финансови услуги – факторинг и лизинг, като трансформира бизнеса и организацията, извеждайки ги на челно място на българския пазар.
От 2018 г. той отговаря за Клонова мрежа и банкиране на дребно в  Експресбанк.
Г-н Комитски е стратег с фокус върху бизнес развитието, ефективността и иновациите, който също така споделя своя опит като лектор към ESFAM. 

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5