Thumbnail Slaveyko Slaveykov
Slaveyko Slaveykov

Славейко Славейков

Изпълнителен директор в Банка ДСК

Член на Управителния съвет и Главен финансов директор в Банка ДСК и Експресбанк. 

Славейко Славейков има повече от 15 години опит в банковия сектор. През последните 8 години, до придобиването на Societe Generale Експресбанк от Банка ДСК, е член на Управителния съвет и Главен финансов директор в Societe Generale Експресбанк. В качеството си на Главен финансов директор успешно преструктурира Финансова дивизия,  интегрира нови бизнес процеси, оптимизира и автоматизира други, с цел спестяване на време в полза на дейности с добавена стойност. 
Освен стандартните отговорности, присъщи на Главен финансов директор, през последните три години Славейко Славейков отговаря и за отделите Управление на данни, Недвижими имоти, Сигурност и Логистика в дружеството. През 2017 г. активно е въвлечен във въвеждането и използването на гъвкави методологии и интегриране на иновативни решения в Банката.

Отличен е с награда за най-добър финансов директор – CFO на годината 2016, в категорията „Контрол и отчетност“, в конкурса на  Ernst& Young.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Slaveyko Slaveykov

Executive director of DSK Bank

Member of Management Board and Chief Financial Officer at DSK Bank and Expressbank

Slaveyko Slaveykov has more than 15 years’ experience in banking sector. During the last 8 years, before the acquisition of Societe Generale Expressbank by DSK Bank, he was member of Management Board and Chief Financial Officer at Societe Generale Expressbank. As CFO, he successfully restructured the department, integrated into the flow of business, revised and automated processes to free up time for value-adding activities. Besides the classical CFO responsibilities, he also was charged with the departments -Data management, Real estate, Security and Logistics. In 2017, he started to invest himself in introduction of agile methodologiesand integration of innovative solution in the Bank.

He has award for the best CFO of year 2016, in the Control & Reporting category of the Ernst & Young competition.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5