Slaveykov_resized

Славейко Славейков

Член на УС и изпълнителен директор

Ръководител на направление „Финанси и планиране“

Главен финансов директор на Банка ДСК и Експресбанк.
До момента под негово ръководство в Societe Generale Eкспресбанк е извършено преструктуриране на дейността, интегриране на бизнес процеси, ревизиране и автоматизиране на други с цел спестяване на време в полза на дейности с добавена стойност.
Освен стандартните отговорности, присъщи на Главен финансов директор, г-н Славейков е отговарял  и за управление на данни, недвижими имоти, сигурност и логистика. През 2017 г. започва да се занимава и с иновации и гъвкави методологии.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5