Юрий Генов

Юрий Генов

Член на УС и изпълнителен директор

Ръководител на направление "ИТ и операции"

Юрий Генов е роден през 1961 г. в София. Завършил е Висшия политехнически институт в гр. Тула, Русия, с придобита степен магистър „Системи за автоматично управление“. През 1999 г. придобива степен по приложно програмиране в IBM - Лондон.

Професионалната му реализация в банковата сфера започва през 1995 г. в ТБ Биохим  като директор на дирекция „Приложен софтуер” и продължава  в Банка ДСК, където заема различни позиции. От 2004 г. до 2012 г. оглавява управление „ИТ операции”, а от 2012 г. заема позиция началник на управление „Развитие и внедряване на ИТ системи” на Банка ДСК. Под негово ръководство се провежда централизация на ИТ системите в Банката, консолидация и оптимизация на техническата инфраструктура, реорганизация на ИТ подразделението в институцията с отделяне на процесите на развитие от процесите по  поддръжката на ИТ системите.

През юли 2014 г. Юрий Генов е назначен за член на УС на Банка ДСК и изпълнителен директор с ресор „ИТ и операции“.

От 2011 г. е председател на Комитета по информационни технологии при АББ, а от 2008 г. членува в клуба на ИТ мениджърите CIO България. 

Владее руски, английски, френски и италиански език.

E-mail : Iva_Petrova@dskbank.bg

Телефон : +359 2 9391 217