Thumbnail Юрий Генов
Юрий Генов

Юрий Генов

Изпълнителен директор и ръководител на направление „ИТ и операции“

Юрий Генов е изпълнителен директор и ръководител на направление „ИТ и операции“ на Банка ДСК от юли 2014 г. Под негово ръководство са реализирани ключови трансформации в ИТ процесите на банката, а през 2015 г. се проведе вътрешнобанков конкурс „Идеи за дигитална трансформация на Банка ДСК“ като част от политиката на Банка ОТП за дигитална трансформация на финансовите институции в групата, която даде и възможност за изява на служителите при внедряването на иновативни решения и технологии.

Г-н Генов е Председател на Комитета по информационни технологии в Асоциацията на банките в България от 2011 г. и Председател на Клуба на ИТ мениджърите CIO България от 2015 г.

---------------------------------------------------------------------------------------

Yuriy Genov

Head of IT & Operations Division

Mr. Genov has been DSK Bank’s Executive Director and Head of DSK Bank’s IT and Operations division since July 2014. Under his management major IT transformation in the Bank’s processes has been implemented. In 2015 an in-house competition Ideas for Digital Transformation of DSK Bank was held as part of OTP Bank’s policy towards digital transformation of the financial institutions across the Group and the competition made it possible for the employees to generate innovative ideas and solutions and become part of their implementation within the Bank.

Yuriy Genov has been a Chairperson of the IT Committee with the Association of Banks in Bulgaria since 2011 and a Chairperson of IT Managers’ Club CIO Bulgaria since 2015.

E-mail : Iva_Petrova@dskbank.bg

Телефон : +359 2 9391 217

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5