Юрий Генов

Юрий Генов

Член на УС и изпълнителен директор

Ръководител на направление "ИТ и операции"

Юрий Генов е Изпълнителен директор и ръководител на направление „ИТ и операции“ на Банка ДСК от юли 2014 г.
Той е Председател на Комитета по информационни технологии в Асоциацията на банките в България от 2011 г. и Председател на Клуба на ИТ мениджърите CIO България от 2015 г.
Под негово ръководство са реализирани ключови трансформации в ИТ процесите на банката.

E-mail : Iva_Petrova@dskbank.bg

Телефон : +359 2 9391 217

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5