ДСК ДИРЕКТ предлага следните електронни канали за своите клиенти:

  • Телeфонно Банкиране чрез Call Center на Банката
  • SMS услуги
  • Мобилно банкиране чрез смарт приложения
  • Интернет банкиране
  • РС банкиране (само за бизнес клиенти)